Printing my photos is something that is truly close to my heart. To print and physically hold and see my photos is a step in the creative process that gives me so much.

Today’s cameras are constantly improving, and now we have high-resolution sensors that deliver incredible and amazing detail. We have autofocus systems that can make an animal’s eye as sharp as it can be. But what do we need this level of detail and resolution for? It only takes 8 megapixels to deliver 4K, and less than 2 megapixels to post a full-resolution photo on a social media platform like Instagram. So how do we make use of the 51 megapixels in my Sony A1, for example?

When you manage to capture a dream shot of, say, an animal in a beautiful landscape, a photo where the focus is 100% sharp and you can see incredible details in the animal’s eye and fur, every single hair is razor-sharp, you are truly amazed at the quality that today’s cameras can achieve. But now, at this moment, we encounter a limitation. If we open the photo in an editing program and view it on a large, nice monitor, we still have to reduce the photo to show only about 12-15% of its actual size to see it in its entirety. To see the fine details in the animal, we need to zoom in, and we need to zoom in significantly. Now we get a real wow feeling; what an experience to see all these razor-sharp details, you can even see yourself in the reflection of the eye. But when we see this and feel this way, we cannot see the whole picture at the same time, because we have to zoom out again. If we have a stunningly beautiful landscape where everything is in perfect harmony and balance, presenting the animal in a very fine way, this also appeals to us and gives us a wow feeling. It is a shame that when you view your photo on a monitor, you have to choose one or the other; either you are impressed by the details, or you zoom out to appreciate the incredibly beautiful composition of the landscape.

This is where printing becomes truly exciting. If, at this point, you print this photo on a good photo printer and on quality photo paper, preferably in a larger format, hang it on the wall and take a few steps back, then it’s wow, really wow! Suddenly, we can see the richness of detail and sharpness of the animal while seeing the photo in its entirety, the well-thought-out composition of the beautiful surroundings the animal is in. The fine lines and light that match so well. We see everything, all at once, we don’t have to choose! This is what always makes me want to print my photos, what makes me think about printing already at the moment of capture. If you have a really good photo taken with a high-resolution modern camera, then it just has to be printed to show its full potential.

From Photo To Print. How I have the “print” in my mind, already at the moment I take the photographs

Varför ska man printa?

Att printa ut mina bilder är verkligen något som ligger mig varmt om hjärtat. Att printa ut och fysiskt få hålla i och se på sina bilder är verkligen ett steg i den kreativa processen som ger mig så mycket.

Dagens kameror blir hela tiden bättre, och idag har vi högupplösta sensorer som levererar en helt otrolig och makalös detaljrikedom. Vi har autofokussystem som kan få ett djuröga att bli så knivskarpt som det bara kan bli. Men vad ska vi med denna detaljrikedom och denna upplösning till? Det räcker med 8 megapixlar för att leverera 4K, och det behövs mindre än 2 megapixlar för att kunna posta en bild i sin fulla upplösning på ett socialt medium som till exempel Instagram. Så hur ska vi då dra nytta av alla de 51 megapixlar som jag till exempel har i min Sony A1?

När man lyckats få till en riktig drömbild på till exempel ett djur i ett vackert landskap, en bild där skärpan sitter till 100% och man ser makalösa detaljer i ögat och pälsen på djuret, vartenda hårstrå är knivskarpt, blir man verkligen förvånad över hur bra kvalitet det kan bli med dagens kameror. Men det är nu, precis i detta läge, som vi stöter på en begränsning. Om vi öppnar bilden vi tagit i ett redigeringsprogram och ser den på en stor fin monitor, kommer vi fortfarande vara tvungna att minimera bilden och endast visa cirka 12-15% av den verkliga storleken för att kunna se bilden i sin helhet. För att se de fina detaljerna i djuret måste vi zooma in, och vi måste zooma in rejält. Då får vi en riktig wow-känsla; vilken upplevelse att kunna se alla dessa knivskarpa detaljer, man ser till och med sig själv i ögats spegling. Men när vi nu ser detta och känner så, kan vi inte samtidigt se helheten, för då måste vi zooma ut igen. Har vi ett makalöst vackert landskap där allt är i fullständig harmoni och balans och landskapet presenterar djuret på ett väldigt fint sätt, är även det något som tilltalar oss och ger oss en wow-känsla. Då är det väldigt synd att när man ser sin bild på en monitor måste man välja det ena eller det andra; ska man bli imponerad av detaljerna eller ska man zooma ut för att ta del av den otroligt vackra kompositionen av landskapet?

Det är här det på riktigt blir galet intressant med print. Om du i detta läge printar ut denna bild på en bra fotoskrivare och på ett kvalitativt fotopapper, gärna i lite större format, hänger upp bilden på väggen och tar några steg bakåt, ja då blir det wow, på riktigt wow! Helt plötsligt kan vi se detaljrikedomen och skärpan på djuret samtidigt som vi ser bilden i sin helhet, den väl genomtänkta kompositionen av den vackra omgivningen som djuret befinner sig i. De fina linjerna och ljuset som stämmer så bra. Vi ser allt, allt samtidigt, vi behöver inte välja! Detta är det som alltid får mig att vilja printa mina bilder, det som får mig att tänka print redan vid fotoögonblicket. För har man en riktigt bra bild som dessutom är tagen med en högupplöst modern kamera, ja då måste den bara få komma ut på papper för att visa sin fulla potential.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *