The new Sony FE 70-200/f4 G OSS version II, a versatile lens that surprises with its size and weight. The 70-200 range is my absolute favorite for landscape photography, especially when including a person as an important part of the image. I was thrilled to hear that Sony was releasing a new version of the 70-200/f4. The previously released 70-200 with an f2.8 aperture has always been my top choice for this type of photography. Now, some may wonder, why would a 70-200 with an f4 aperture be of interest? Well… A large aperture is always desirable, but in lens manufacturing, a larger aperture often result in larger size, weight, and higher prices. The 70-200/f2.8 is a dream lens if you need the range and a large aperture, but if you don’t need f2.8, a “little brother” like this f4 variant is invaluable. I spend a lot of time in the mountains, doing day trips and sometimes multi day hikes where weight and size of the lens are crucial. If you don’t need the largest aperture, an f4 variant is an excellent choice. What I was most curious about, and a bit worried about, was whether the image quality would meet my expectations since the big brother f2.8 sets a high standard, and the answer is yes! This lens truly impresses with its image quality, especially when considering its size, weight, and price. After the first mountain trip, I was hooked, and now this f4 version of my favorite 70-200 range has a permanent place in my backpack when adventure calls and weight and size are higher priorities than aperture.

Another very good feature is that the lens works excellently with Sony’s 1.4x teleconverter, which gives you 280mm and an aperture of f5.6. And together with one of Sony’s high-resolution full-frame cameras, you can easily reach the equivalent of approximately 400mm in cropped “APS-C” mode, allowing you to photograph wildlife and other subjects that often require focal lengths longer than 200mm. The image quality with the 1.4x teleconverter is surprisingly good, and the center sharpness at maximum aperture is very good. A teleconverter is a compromise in itself and always gives you increased focal length at the expense of brightness and image quality. In theory, image quality is always reduced when using a teleconverter; it’s just a matter of how much it affects it, which varies from lens to lens, and the 70-200 f4 is one of the lenses that works very well and maintains good image quality even with a converter.

In summary, if you, like me, enjoy composing with the 70-200mm range and value low weight and compact size, then the 70-200 f4 G OSS II is an absolutely perfect choice. It offers excellent image quality, works superbly with teleconverters, and also serves as an excellent macro lens. Incredibly versatile, it provides enormous potential for capturing a variety of images with just one lens.


Den nya Sony FE 70-200/f4 G OSS version II, ett mångsidigt objektiv som överraskar med sin storlek och vikt. 70-200-intervallet är min absoluta favorit för landskapsfotografering, särskilt när en person är en viktig del av bilden. Jag blev jätteglad när jag hörde att Sony skulle släppa en ny version av 70-200/f4. Den tidigare släppta 70-200 med en f2.8-bländare har alltid varit mitt förstahandsval för den här typen av fotografering. Nu kanske vissa undrar varför ett 70-200 med en f4-bländare skulle vara intressant? Jo… En stor bländare är alltid önskvärd, men vid tillverkning av objektiv resulterar en större bländare ofta i större storlek, vikt och högre priser. 70-200/f2.8 är ett drömobjektiv om du behöver intervallet och en stor bländare, men om du inte behöver f2.8, är en “lillebror” som denna f4-variant ovärderlig. Jag spenderar mycket tid i bergen, gör dagsturer och ibland flerdagsvandringar där objektivets vikt och storlek är avgörande. Om du inte behöver den största bländaren, är en f4-variant ett utmärkt val. Det jag var mest nyfiken på, och lite orolig för, var om bildkvaliteten skulle motsvara mina förväntningar eftersom storebror f2.8 sätter en hög standard, och svaret är ja! Detta objektiv imponerar verkligen med sin bildkvalitet, särskilt med tanke på dess storlek, vikt och pris. Efter den första bergsturen var jag fast, och nu har denna f4-version av mitt favoritintervall 70-200 en permanent plats i min ryggsäck när äventyr kallar och vikt och storlek är högre prioriterade än bländare.

En annan mycket bra egenskap är att objektivet fungerar utmärkt med Sonys 1.4x telekonverter, vilket ger dig 280mm och en bländare på f5.6. Och tillsammans med en av Sonys högupplösta fullformatskameror kan du enkelt nå motsvarande cirka 400mm i beskuret “APS-C”-läge, vilket gör att du kan fotografera vilda djur och andra motiv som ofta kräver brännvidder längre än 200mm. Bildkvaliteten med 1.4x telekonverter är förvånansvärt bra, och mittskärpan vid maximal bländare är mycket bra. En telekonverter är i sig själv en kompromiss och ger dig alltid ökad brännvidd på bekostnad av ljusstyrka och bildkvalitet. Teoretiskt sett minskas alltid bildkvaliteten när man använder en telekonverter; det är bara en fråga om hur mycket det påverkar, vilket varierar från objektiv till objektiv, och 70-200 f4 är ett av de objektiv som fungerar mycket bra och bibehåller god bildkvalitet även med en konverter.

Sammanfattningsvis, om du, liksom jag, tycker om att komponera med 70-200mm-intervallet och värdesätter låg vikt och kompakt storlek, då är 70-200 f4 G OSS II ett absolut perfekt val. Det erbjuder utmärkt bildkvalitet, fungerar utmärkt med telekonvertrar, och är också ett utmärkt makroobjektiv. Otroligt mångsidigt, det ger enorma möjligheter att fånga en mängd olika bilder med bara ett objektiv.